Vietnamese Orphan Support Association
Hội Tương Trợ Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam

A non-profit, tax-exempt humanitarian organization.

 Video Clips

2011

 • Medical mission at Thanh Hoa Children's Hospital in February 2012
  Cộng tác với phái đoàn bác sĩ ở California đi giúp bệnh viện nhi tỉnh Thanh Hóa:

2010

 • Mái ấm Hy Vọng ở xã Thủy Biều (Huế), nơi các soeur nuôi trẻ mồ côi câm điếc, bại não:
 • Nhà tình thương Trần Châu ở Ninh Thuận:
 • Cảnh sống của những bệnh nhân ung thư nghèo tại ở hành lang bệnh viện ung bướu Sàigòn:
 • Chị Huỳnh Tố Nga, một bệnh nhân ung thư vú mà VOSA đã và đang giúp:
 • Cháu Nguyễn thị Giáng My tại Quảng Nam bị bệnh Blue Gout và mẹ bị bệnh suy thận:
 • Tình cảnh gia đình cháu Trần Thu Hà tại Quảng Nam:

Previous

 • The deaf and mute orphans in "Thuy Bieu" orphanage at Hue
 • The blind orphans at "Bung Sang" orphanage at Saigon studying computer
 • Nguyen Cong Luong, 23 years old who was born without fingers, but he made an effort to finish high school. Now, he is in the third year of Information Technology University "HOA SEN" in Saigon because of VOSA's scholarship:

 Address  Email  Website
  1403 SE 51st Ave
  Portland, OR 97215-2618
  vosa_oregon@yahoo.com   http://vosaoregon.org

Revised: 2012-06-19