Vietnamese Orphan Support Association
Hội Tương Trợ Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam

A non-profit, tax-exempt humanitarian organization.

 Recent News

 • Medical mission in Vietnam

  Tháng 2 năm 2012, VOSA sẽ hợp tác với một phái đoàn bác sĩ ở Mỹ về Việt Nam mổ miển phí cho trẻ em nghèo ở bênh viện nhi đồng tỉnh Thanh Hóa.

  Chúng tôi đang nỗ lực quyên góp hiện kim cũng như dụng cụ y tế để giúp cho chương trình này.

  Số trẻ em được mổ dự trù sẽ hơn 100 em. Chúng tôi dự định sẽ trợ cấp một số tiền cho mỗi em để mua thuốc và giúp cho bữa ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn sau khi mổ.

  Sau đó, chúng tôi cũng sẽ đi thăm và khám bệnh miễn phí cho trẻ mồ côi ở một số nhà tình thương đã được VOSA giúp trong những năm qua.

 • For the schoolyear 2011-2012, VOSA is granting 39 scholarships, total is $3,600. This is the list of students who are benefiting from VOSA’s scholarship program of this year.

  Vào niên học 2011- 2012, VOSA đã cấp phát học bổng cho 39 học sinh gồm 32 em diện học bổng bảo trợ ( $100/năm) và 7 em diện học bổng căn bản ( $50/năm). Tổng số tiền học bổng năm nay là 3,600 dollars. Sau đây là danh sách các học sinh được học bổng niên học 2011-2012:

 • For the schoolyear 2009-2010, VOSA is granting 55 scholarships, total is $5,400. This is the list of students who are benefiting from VOSA’s scholarship program of this year.

  Vào niên học 2009- 2010, VOSA đã cấp phát học bổng cho 55 học sinh gồm 47 em diện học bổng bảo trợ ( $100/năm) và 8 em diện học bổng căn bản ( $50/năm). Tổng số tiền học bổng năm nay là 5,400 dollars. Sau đây là danh sách các học sinh được học bổng niên học 2009-2010:


 Address  Email  Website
  1403 SE 51st Ave
  Portland, OR 97215-2618
  vosa_oregon@yahoo.com   http://vosaoregon.org

Revised: 2010-09-14